Karriär

ADVOKAT MED INRIKTNING PÅ ARVS- OCH FAMILJERÄTT

Appelli Advokater AB är en av Dalarnas största advokatbyråer. Vi är en allmänpraktiserande byrå och är verksamma inom flertalet rättsområden.

Efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt och vi söker nu en advokat som arbetat några år inom områdena arvs- och familjerätt. Våra advokater erhåller löpande uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare samt är ombud i familje- och arvsärenden.

Vi ser gärna att du har någon slags anknytning till Falun eller Dalarna. Vi kan erbjuda en anställning med förmånliga villkor som ger dig möjlighet att på ett rimligt sätt kombinera advokatyrket med ett aktivt familje- eller föreningsliv.

Advokatbyrån bildades 1995 och sedan 2010 är vi helt självständiga och fria från allianser. Advokatbyrån är organiserad i olika arbetsgrupper och på den aktuella tjänsten kommer du att arbeta i en arbetsgrupp tillsammans med några av våra biträdande jurister.

På advokatbyrån arbetar 16 personer, varav 11 jurister. Vi finns i centrala Falun i moderna och trivsamma lokaler.

Din ansökan skickar du till asa.axelsson[at]appelli.se . Vi kommer att behandla ansökningar fortlöpande. Eventuella frågor besvaras av Leif Hägglund, leif.hagglund[at]appelli.se eller Anders Grahn anders.grahn[at]appelli.se, 023-144 60.TRAINEE
Falun

Vi anställer trainees regelbundet. Du bör ha avlagt jur kand examen med goda betyg. Som trainee anställs du under 4-6 månader och får biträda alla våra jurister i olika ärenden. Praktiken ger dig en god inblick i advokatyrket och kan ge dig värdefulla meriter. Tillsättningen sker löpande under året efter behov.

Maila din ansökan på leif.hagglund[at]appelli.seSOMMARNOTARIE

Appelli Advokater anställer regelbundet sommarnotarier för att ge juridikstuderande en inblick i advokatyrket. Du bör ha läst minst tre år. Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2018.

Maila din ansökan på asa.axelsson[at]appelli.se. Bifoga personligt brev, CV, betyg samt eventuellt övriga handlingar av intresse.