SOMMARNOTARIE

Appelli Advokater anställer regelbundet sommarnotarier för att ge juridikstuderande en inblick i advokatyrket. Du bör ha läst minst tre år. Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2019.

Maila din ansökan på asa.axelsson[at]appelli.se. Bifoga personligt brev, CV, betyg samt eventuellt övriga handlingar av intresse.