Advokater och jurister

Ulf Medefelt Advokat, delägare
Anders Grahn Advokat
Magnus Walberg Advokat, delägare
Linda Nyström Advokat, delägare
Leif Hägglund Advokat, delägare
Mikael Sandy Advokat, delägare
Johan Sund Advokat
Gustav Eriksson Biträdande jurist
Johan Wennhag Biträdande jurist
Elisabeth Leth Biträdande jurist
Marcus Sidhage Biträdande jurist
Eric Nyblom Pettersson Biträdande jurist

Administration

Åsa Axelsson Kontorsansvarig
Nina Hellman Assistent
Maria Bernard Assistent, ekonom