Anders Grahn

Advokat

Tidigare bolagsjurist som arbetar främst inom affärsjuridik. Tar även uppdrag inom ekonomisk familje- och arvsrätt har styrelseuppdrag samt processar i civilmål.

Telefon: 023-144 60

Mobil: 070-560 44 60

E-post: anders.grahn@appelli.se

Språk:
  • Svenska
  • Engelska
  • Tyska
Tidigare erfarenheter:

•  Jur kand, Stockholms universitet, 1978
• Falu tingsrätt/Åklagarkammaren i Falun, 1979-1981
• Bolagsjurist, Svenska Standardbolag, Falun, 1981-1987
• Birger Gezelius Advokatbyrå, Falun, 1987-1992
• Anders Grahn Advokatbyrå AB, Falun, 1992-1995
• Hamilton Advokatbyrå, Falun, 1995-2010
• Appelli Advokater, sedan 2010
• Advokat, sedan 1989