Anna-Karin Friberg

Ekonom

Har tidigare varit auktoriserad redovisningskonsult SRF. Ansvarar för den ekonomiska redovisningen i konkursärenden.

Telefon: 023 – 144 60

E-post: anna-karin.friberg@appelli.se

Språk:
Tidigare erfarenheter:

• Falu Redovisningsbyrå, Falun, 1990-2006
• LRF Konsult, 2007-2009
• Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2009-2010
• Appelli Advokater, sedan 2010

Jobbar med: