Maria Bernard

Receptionist, assistent

Ansvarar för reception och besök. Biträder juristerna.

Telefon: 023 – 144 60

E-post: maria.bernard@appelli.se

Språk:
Tidigare erfarenheter:

• Appelli Advokater, sedan 2015

Jobbar med: