Ulf Medefelt

Advokat, delägare

En av Sveriges mest erfarna advokater inom fel i fastighet och besiktningsmäns ansvar. Arbetar främst med affärsjuridik med fokus på fastighets-, bygg- och konsulträtt.

Telefon: 023-144 60

Mobil: 070-305 10 06

E-post: ulf.medefelt@appelli.se

Språk:
  • Svenska
  • Engelska
Tidigare erfarenheter:

• Jur kand, Uppsala universitet, 1985
• Karlstads tingsrätt, 1985-1987
• Advokaterna Nilsson & Zedendahl, Falun, 1987-1989
• Advokat PG Viklund, Falun, 1989-1991
• Advokaterna Viklund & Medefelt, Falun, 1991-1997
• Hamilton Advokatbyrå, Falun, 1997-2010
• Appelli Advokater, sedan 2010
• Advokat, sedan 1991
• Undervisar byggingenjörer vid SP/Lunds Tekniska Universitet samt vid Kungliga Tekniska Högskolan
• Håller fortlöpande kurser för besiktningsmän och byggkonsulter
• Genomgått SBRs kurser för överlåtelsebesiktningsmän