Om oss

Välkommen till Appelli Advokater!

Personlig, snabb och kompetent service när du behöver det

Appelli Advokater bildades ursprungligen genom ett samgående mellan Anders Grahn Advokatbyrå AB och en annan advokatbyrå. Tillsammans gick vi in i Hamilton Advokatbyrå 1995 och var verksamma där 1995 – 2010. Sedan 2010 är vi oberoende och självständiga och ingår inte i någon kedja eller allians. Om ett ärende ska handläggas på annan ort, anlitar vi från fall till fall annan fristående advokat, som utses i samråd med klienten.

Advokatbyrån tar emot flertalet av de uppdrag som finns i Dalarna men har sin huvudinriktning och tyngdpunkt på affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bl a humanjuridik, familjerätt och arvsrätt.

Våra advokater har sammanlagt mer än 200 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning. Sannolikheten att vi tidigare har hanterat ett liknande ärende som du har, är därför mycket stor. Som klient hos Appelli Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.

Arbetet inom advokatbyrån är organiserat i arbetsgrupper med en ansvarig advokat och handläggande jurister. På advokatbyrån arbetar i dag sex advokater, fem biträdande jurister, två assistenter och två ekonomer. Vi är en av Dalarnas största advokatbyråer.

 

Om Advokat

I Sverige får endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund kalla sig advokat. Det är straffbart att kalla sig advokat om man inte är det. Advokater har den strängaste yrkeskoden bland alla yrkeskategorier.

Det viktigaste i vårt uppdrag är att alltid sätta klientens intresse främst. Vi ska alltid följa god advokatsed och gällande rätt. Det kan ibland innebära att vi på grund av jäv eller någon annan intressekonflikt inte accepterar ett uppdrag. Allt arbete vi utför sker under tystnadsplikt, som skyddas i lag. Läs mer om advokater och de regler som gäller för advokater på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.

För vårt uppdrag gäller våra Allmänna villkor, som du kan ladda ner från hemsidan. Du kan även få ett exemplar i samband med att ett uppdrag påbörjas.

Om du som klient och konsument skulle vara missnöjd med vårt arbete och missnöjet rör vårt arvode eller någon annan ekonomisk fråga kan du i många fall snabbt och enkelt få ditt klagomål prövat av Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund. Läs mer om Konsumenttvistnämnden på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.  Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm. Telefon: 08-459 03 00.