Affärsjuridik

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Arbetsrätt
• Avtalsrätt
• Immaterialrätt
• Marknadsrätt
• Inkassoärenden
• Offentlig upphandling
• Konkurrensrätt
• Affärsjuridik
• Aktieägaravtal
• Bolagsrätt
• Övriga tvister

Vår inriktning och specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning. Vi tar emot uppdrag inom flertalet av de ämnesområden som kan bli aktuella för företag såsom exempelvis köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, inkassoärenden, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser och givetvis vanliga tvister.