Brottmål/Målsägandebiträde

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Privat försvarare
• Offentlig försvarare
• Målsägandebiträde
• Rådgivning
• Särskild företrädare för barn
• Ungdomsmål

Är man åtalad för brott vid domstol har man i regel rätt till en försvarare. Våra försvarsadvokater har mycket stor erfarenhet av alla typer av brottmål. Har du blivit utsatt för brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk mm.
Vi arbetar med Brottmål/Målsägandebiträde: