Familjerätt

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Skilsmässa
• Bodelning
• Upplösning av samboförhållande
• Äktenskapsförord
• Samboavtal
• Bodelningsförättare
• Vårdnadsfrågor
• Umgängesfrågor
• Underhåll till barn
• Allmän rådgivning

Familjerätten rymmer många viktiga frågor som man kan komma i kontakt med såsom samboavtal, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn. Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.