Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Avtal om fastighet
• Fel i fastighet
• Ansvar vid fastighetsöverlåtelse
• Servitut och nyttjanderätt
• Entreprenadtvister
• Rådgivning och avtalsskrivning
• Frågor om samfällighetsföreningar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller s k fel i fastighet. Med det menas tvister mellan köpare och säljare när en köpt fastighet kanske inte motsvarar vad en köpare förväntat sig. Vi hanterar även tvister med besiktningsmän involverade. Vi har även omfattande erfarenhet av entreprenadjuridik både avseende företag och privatpersoner. Det kan gälla såväl större byggentreprenader som byggnation/ ombyggnad av en privatvilla.