Förvaltningsrätt/Migrationsrätt

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Överklagande av myndighetsbeslut
• Skattemål
• Tvångsvård av barn
• Tvångsvård av missbrukare
• Psykiatrisk tvångsvård
• Rättspsykiatrisk vård
• Uppehållstillstånd m.m.

Vissa mål handläggs inte i tingsrätt utan avgörs i förvaltningsrätt. Det kan handla om skattemål, mål rörande olika former om omhändertagande exempelvis vid alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller då barn far illa. Det kan även röra överklagande av olika beslut från myndigheter. Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol. Människor från andra länder har i alla tider sökt skydd undan förföljelser av olika slag i sina hemländer. Frågor om asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor handläggs av våra Migrationsdomstolar. Vår arbetsgrupp för dessa ärenden har stor vana av sådana ärenden.
Vi arbetar med Förvaltningsrätt/Migrationsrätt: