Obeståndsrätt

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Konkurshandläggning
• Företagsrekonstuktion
• Underhandsackord
• Allmän rådgivning i obeståndsfrågor
• Konkursansökan

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner. Vi har även egna ekonomer som kan biträda både er och våra jurister med utredningar och liknande.
Vi arbetar med Obeståndsrätt: