Skadeståndsrätt

För mer information kontakta oss på:

Telefon: 023 - 144 60

E-post: info@appelli.se

• Trafikskador
• Skador på grund av brott
• Skador på grund av annans vårdslöshet
• Skadeståndstalan mot myndighet
• Skadeståndstalan mot annan person eller företag

Skadeståndsrätten är central inom juridiken. I alla tider har människor på ett eller annat sätt lidit en skada som man vill att den som orsakat skadan skall betala ersättning för. Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.
Vi arbetar med Skadeståndsrätt: